NTH-ringens historie

 Enkel og vakker, feminin og maskulin.

I snart et århundre har NTH-ringen vært beviset og symbolet på fullført utdannelse som sivilingeniør eller sivilarkitekt ved NTNU. Faktisk er den en av landets mest anerkjente skoleringer og et bevis på tilhørighet og kompetanse. Ringen er eksklusiv og derfor kun tilgjengelig for de som har rekvisisjon fra NTNU, som viser at man har rett til å bære ringen. 

 NTH-ringen, eller sivilingeniørringen som den også blir kalt, ble designet i 1914 av daværende arkitektstudent Tormod Kristoffer Hustad fra Inderøy. Designet på ringen ble utlyst som internasjonal konkurranse som en konsekvens av at studentene siden 1910 hadde engasjert seg for å få et eget merke som kunne identifiseres med NTH. Det kom totalt inn 135 forslag.

Gullsmed Ola Dahlsveen fikk eneretten på produksjonen og salget av NTH-ringen i 1928. I den forbindelse utviklet han ringen videre for å eliminere enkelte gullsmedfaglige utfordringer ved produksjonen. Da Dahlsveen ble den eneste leverandøren av NTH-ringen, ga han ringene produksjonsnummer. Ring nummer 1 ble utlevert til en student ved elektrolinjen i 1928.

Siden den gang er den orginale NTH-ringen solgt i vår butikk, og produksjonen foregår stadig i byen. Gullsmed Helge Karlgård, som ble opplært ved Dahlsveens verksted på produksjon av ringene på 1960-tallet, har etablert eget verksted og produserer i dag NTH-ringen kun for oss. Samtlige ringer som er produsert hos oss, eller for oss, fra 1928 og frem til i dag har uavbrutt blitt nummerert og registrert i det samme registeret som Ola i sin tid anvendte. I 2016 passerte vi 40.000 registrerte ringer. 

NTH-ringen har jevnt over vært populær siden produksjonen startet. Under 2. verdenskrig var det noe nedgang i salget, grunnet den økonomiske situasjonen. Det samme på 70-tallet, da det ble ansett politisk ukorrekt å bære statussymboler. 

I dag er NTH-ringen mer populær enn noen gang. Mange studenter velger å anskaffe et vitnemål i gull ved endt utdannelse. Mange kjøper ringen som en belønning til seg selv, mens andre er mer opptatt av symbolikken og historien bak. Noen studenter kommer også fra familier med generasjoner av sivilingeniører eller -arkitekter, der det nærmest er blitt en tradisjon å bære NTH-ringen.