Enkel og vakker, feminin og maskulin.

Fra 1928 var Gullsmed Ola Dahlsveen, etter avtale med daværende NTH, eneste leverandør og produsent av ringen. Det var også nå nummereringen av ringene begynte. Gullsmed Ola Dahlsveen hadde enerett på produksjon av ringen i godt over 60 år. Alle ringene som er produsert i dette tidsrommet er nummerert og registrert i det samme registret som den er i dag.

Siden da har NTH-ringen vært et symbol på fullført sivilingeniør- eller sivilarkitektutdannelse ved det tidligere NTH. I tillegg til å pryde hånda, er ringen et bevis på hva man har fullført av skolegang, og den viser tilhørlighet til NTNU. Ringen er eksklusiv, og kan kun kjøpes dersom man har rekvisisjon, eller fullmakt fra NTNU på at man har rett til å bære ringen.

NTH-ringen, eller sivilingeniørringen som den også blir kalt, ble designet i 1914 av daværende arkitektstudent Tormod Kristoffer Hustad fra Inderøy. Designet på ringen ble utlyst som internasjonal konkurranse, som følge av at studentene siden 1910 hadde engasjert seg for å få et eget merke som kunne identifiseres med NTH. Det kom inn 135 forslag.

NTH-ringen har jevnt over vært populær siden produksjonen startet. Under 2. verdenskrig var det noe nedgang, grunnet den økonomiske situasjonen. Det samme på 70-tallet, da det var politisk ukorrekt å bruke statussymboler.

 I dag er NTH-ringen mer populær enn noen gang, og mange studenter velger å anskaffe seg en ring ved studieslutt. Mange kjøper ringen som en belønning for gjennomført skolegang, mens andre er mer opptatt av symbolikken og historien bak. Noen studenter kommer og fra en familie der det har vært ingeniører eller arkitekter i flere generasjoner, og ringen blir nesten å regne som en tradisjon.